Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

REJESTRACJA

Rejestracja pacjentów:

 

1. Rejestracja pacjentów (świadczeniobiorców) do poszczególnych poradni lub pracowni, odbywa

   się na podstawie zgłoszenia: osobistego, telefonicznego, drogą elektroniczną lub za

   pośrednictwem osób trzecich.

2. Pacjent w dniu, w którym będzie realizowane na Jego rzecz świadczenie zdrowotne do

   rejestracji zgłasza się osobiście z dowodem tożsamości: dowodem osobistym (albo paszportem

   lub prawem jazdy), a następnie podaje pracownikowi rejestracji numer swojego PESEL.

3. Pracownik rejestracji sprawdza w elektronicznym systemie weryfikacji uprawnień

   świadczeniobiorcy tzw. „eWUŚ” - prawo tego pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej.

4. W przypadku pojawienia się na monitorze „zielonego ekranu”: pacjent jest rejestrowany do

   danego lekarza (świadczenia) w poradni lub pracowni.

5. W przypadku pojawienia się na monitorze „czerwonego ekranu”: - pacjent musi wypełnić

   i podpisać oświadczenie wg. wzoru druku, dostępnego w rejestracji.

   Pacjent musi wyjaśnićswój status ubezpieczenia w: ZUS, zakładzie pracy lub NFZ,

   gdyż może być obciążony kosztami wykonanych świadczeń zdrowotnych.

6. W stanach nagłych lub w przypadku, gdy ze względu na stan zdrowia nie jest możliwe złożenie

   oświadczenia, o którym mowa w ust. 5, świadczenie opieki zdrowotnej zostaje udzielone

   pomimo braku potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w sposób wskazany

   wyżej.

   W takim przypadku pacjent, któremu udzielono świadczenia opieki zdrowotnej, jest

   obowiązany do przedstawienia dokumentu potwierdzającego prawo do świadczenia

   opieki zdrowotnej albo złożenia oświadczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia

   udzielania świadczenia opieki zdrowotnej - pod rygorem obciążenia tego pacjenta kosztami

   udzielonych świadczeń.

   Rejestracja pacjentów ON – LINE (portal Pacjenta):

1. Aplikacja eportal Pacjenta umożliwia pacjentom: rezerwację, zmianę i odwołanie terminów usług

   zdrowotnych realizowanych przez lekarzy poradni specjalistycznych i lekarzy POZ

   w poszczególnych jednostkach i komórkach organizacyjnych Zespołu.

2. Dostęp do aplikacji eportal Pacjenta, przysługuje każdemu PacjentowiZespołu, który złoży

   wniosek (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu).

3. Do korzystania z aplikacji eportal Pacjenta upoważnia hasło dostępu.

4. Logowanie do aplikacji eportal Pacjenta wymaga każdorazowo wprowadzenia identyfikatora

   (loginu) oraz hasła dostępu wybranego przez Pacjenta. Hasło dostępu powinno być zmieniane

     co 30 dni.

5. Login i hasło nadawane jest Pacjentowi po złożeniu podpisanego wniosku.

6. Logowanie do aplikacji możliwe jest po wpisaniu adresu:

   https://rejestracja.szpzoz - olesnica.pl:10443 lub poprzez link do aplikacji na stronie

   www.szpzoz-olesnica.pl (tam tez znajduje się instrukcja i druk wniosku o udostępnienie

     aplikacji).

Wytwarzający/odpowiadający:
  • Stanisław Ptak
Udostępniający:
  • Stanisław Ptak