Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEN ZDROWOTNYCH W PRZYPAKU POBIERANIA OPŁAT

Świadczenia w zakresie medycyny pracy:

 

1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradni medycyny pracy odbywa się

   codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku, zgodnie z umowami zawartymi

   z podmiotami gospodarczymi i innymi osobami prawnymi w Przychodni Rejonowo -

   Specjalistycznej nr 1, 56 - 400 Oleśnica, ul. Ludwikowska 10.

2. W poradni świadczy się usługi także na podstawie umowy z Wojewódzkim Ośrodkiem

   Medycyny Pracy we Wrocławiu, dotyczącym badania uczniów, studentów i kandydatów na

   studia doktoranckie.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych, które nie są gwarantowane:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych, które nie są gwarantowane, odbywa sięw terminie ustalonym przez pacjenta i lekarza po godzinach przyjęć osób oczekujących w kolejce w danym dniu.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w przypadkach określonych w § 6 rozdziału VI:

 

Udzielanie świadczeń finansowanych ze środków publicznych w poradniach specjalistycznych dla osób ubezpieczonych, a które w trakcie rejestracji lub przyjęcia w poradni nie wykażą się wymaganym skierowaniem lub nie udokumentują faktu opłacana składek zdrowotnych, udzielana jest porada lekarska w terminie ustalonym wcześniej w dniu rejestracji i jest ona odpłatna.

W przypadku udokumentowania ubezpieczenia w terminie 7 dni, opłata jest zwracana

wpłacającemu.

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDZIELANIE INNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NIŻ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

 

1. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych odpłatnie lub

   za częściową odpłatnością w przypadkach okrlonych w regulaminie organizacyjnym.

2. Przy ustalaniu wysokości opłaty, dyrektor Zakładu uwzględnia rzeczywiste koszty udzielenia

   świadczenia zdrowotnego.

3. Wysokość pobieranych opłat ustalana jest nie rzadziej niż 1 x na rok i ustalana jest

   zarządzeniem dyrektora Zakładu, którego załącznikami cenniki:

1) Zał. nr 1: cennik ogólny odpłatnych świadczeń zdrowotnych - oznaczony jako „Cennik nr

                   ../rok/Og.”,

2) Zał. nr 2: cennik badańpracowników zakładów pracy, w zakresie profilaktycznej opieki

                   zdrowotnej realizowanej na podstawie ustawy o służbie medycyny pracy z dnia 27

                 czerwca 1997 roku (Dz. U. nr 96, poz. 594 ze zmianami)

                   – oznaczony jako „Cennik nr ../rok/MP”,

3) Zał. nr 3: cennik świadczeń niegwarantowanych w zakresie leczenia stomatologicznego –

                   oznaczony jako „Cennik nr ../rok/ ST”.

Wytwarzający/odpowiadający:
  • Stanisław Ptak
Udostępniający:
  • Stanisław Ptak