Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

BEZPŁATNE I ODPŁATNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

BEZPŁATNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE:

Pacjentom przysługująbezpłatne świadczenia zdrowotne w zakresie ustalonym art. 16 ustawy

z dnia 27 sierpnia 2004 roku o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 164, poz. 1027 z 2008 roku z późniejszymi zmianami)

z zastrzeżeniem postanowień § 12 ust. 6 niniejszego regulaminu i rozporządzeniami Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych, wydanymi na jej podstawie, których celem jest:

- zachowanie zdrowia,

- zapobieganie chorobom i urazom,

- wczesne wykrywanie chorób,

- leczenie,

- pielęgnacja,

- zapobieganie niepełnosprawności i jej ograniczanie,

- wydanie orzeczenia lub zaświadczenia lekarskiego do celów pomocy społecznej,

- uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego.

ODPŁATNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE:

1. Pacjentom na podstawie art. 16. ust. 1ustawy, o której mowa w § 2 niniejszego rozdziału, nie

   przysługują:

1) orzeczenia o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz inne orzeczenia

   i zaświadczenia lekarskie wydawane na życzenie pacjenta, jeli nie one związane z:

     - dalszym leczeniem,

     - rehabilitacją,

     - niezdolnością do pracy,

   - kontynuowaniem nauki,

     - uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów

       w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku,

     - wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

2) świadczenia opieki zdrowotnej niezakwalifikowane jako gwarantowane.

2. Koszty badań, orzeczeń lub zaświadczeń wydawanych pacjentom na zlecenie prokuratury

   albo sądu w związku z postępowaniem prowadzonym na podstawieodrębnych ustaw,

     pokrywane są z budżetu Ministerstwa Sprawiedliwości.

     Kosztami badania (w tym wydania orzeczenia lub zaświadczenia) obciążane są strony

   postępowania.

3. Koszty badania, wydania orzeczenia lub zaświadczenia związanego z:

1) orzekaniem o niezdolności do pracy dla celów rentowych,

2) orzekaniem o niepełnosprawności,

3) ustaleniem uprawnień w ramach ubezpieczeń społecznych,

finansowane przez podmiot, na którego zlecenie zostało przeprowadzone badanie

lub wydane orzeczenie bądź zaświadczenie.

Wytwarzający/odpowiadający:
  • Stanisław Ptak
Udostępniający:
  • Stanisław Ptak