Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

DOKUMENTACJA MEDYCZNA UDOSTĘPNIANA JEST:

 1) do wglądu w jednostce organizacyjnej w której przedmiotowa dokumentacja się znajduje,

2) poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii,

3) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po

   wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

4) zgodę na wydanie dokumentacji oryginalnej lub kserokopii dla organów uprawnionych wydaje

   dyrektor Zakładu lub osoba zastępująca go.

5) Zakład udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi

   ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta bez konieczności uzyskania zgody

   przez dyrektora Zakładu.

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ:

1. Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej, ustalana jest w sposób określony

   w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw

   Pacjenta - Dz. U. nr 52, poz. 417 z 31 marca 2009 roku.

2. Cennik opłat w Zakładzie, stanowi złącznik nr 2 do niniejszego regulaminu i może być

   aktualizowany nie częściej niż raz na kwartał.

Wytwarzający/odpowiadający:
  • Stanisław Ptak
Udostępniający:
  • Stanisław Ptak